Bài 14. Bạch cầu - Miễn dịch

Như Ý Vương

TRÌNh bày cấu tạo huyết tương, hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu

Fɑɭυ
Fɑɭυ 11 tháng 12 2018 lúc 19:48

Kết quả hình ảnh cho cấu tạo huyết tương, hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN