Conan
2 tháng 9 2016 lúc 11:17

co 29 hinh tam giac

hinh nhu the

Chuc bn hoc gioi!

Bình luận (0)
Phạm Tuấn Duy
5 tháng 9 2016 lúc 15:54

có 21 hình

Bình luận (0)
Võ Thạch Đức Tín 1
5 tháng 9 2016 lúc 15:55

52 mới đúng 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Trong hình bên:

Có bao nhiêu hình tam giác?

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN