Bài 6. Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất

Tùng Trần

Giả sử trái đất không tự quay quanh trục mà chỉ chuyển động quanh Mặt Trời thì ở 2 cực trái đất có sự sống không ?

Lê Thiên Anh
Lê Thiên Anh 25 tháng 9 2018 lúc 22:28

Nếu như Trái Đất không có sự tự quay, vẫn có sự thay đổi tuần hoàn về thời gian chiếu sáng. Điểm khác biệ so với thực tại đó là chúng ta sẽ có 6 tháng được chiếu sáng liên tiếp và 6 tháng hoàn toàn là bóng tối. Nhiệt độ khi bị chiếu sáng liên tiếp là nóng khủng khiếp, nhất là những vùng gần xích đạo. Ngược lại khi bị ngừng chiếu sáng liên tiếp trong 6 tháng, nhiệt độ sẽ thoát vào không gian và vùng bề mặt không được chiếu sáng sẽ cực kì lạnh. Không một sinh vật nào có thể tồn tại trong môi trường khác nghiệt và có sự thay đổi nhiệt độ với biên độ lớn như vậy. Như vậy trên 2 cực Trái Đất sẽ không có sự sống.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN