Bài 9: Bản vẽ chi tiết

miku lucifer

ĐÂY LÀ CÔNG NGHỆ BÊN SÁCH VNEN

1/ Vai trò của bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp rắp trong quá trình chế tạo sản phẩm.

2/ Trong bản vẽ chi tiết, cần thể hiện những thông tin gì ; để hiểu được chi tiết, em sẽ tìm hiểu thông tin đó theo trình tự nào?

3/ Trong bản vẽ lắp, cần thể hiện những thông tin gì ; để hiểu được sự lắp rắp giữa các chi tiết, em sẽ tìm hiểu các thông tin đó theo trình tự nào?


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN