Chương V - Sóng ánh sáng

trần thị phương thảo

trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, nguồn sáng phát đồng thời ba bức xạ đơn sắc lamda 1=0,4um    lamda 2= 0,5um     và lamda 3   ( có màu đỏ ). trên màng quan sát trong khoảng giữa hai vân sáng gần nhau nhất trùng màu với vân trung tâm chỉ có một vị trí trùng nhau của các vân sáng ứng với hai bức xạ lamda 1 ,    lamda 2. giá trị ủa lamda 3 xấp xỉ bằng

A.0,67um                   B.0,75um                                  C.0,72um                                        D.0,64um

Hai Yen
24 tháng 2 2015 lúc 14:43

Câu này được hỏi và trả lời rồi. Bạn hãy nhấn vào câu hỏi tương tự là ra.

Bình luận (0)
Hà Đức Thọ
26 tháng 2 2015 lúc 23:46

Em xem câu trả lời ở đây nhé: http://hoc24.net/hoi-dap/question/15415.html

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự