Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

Phạm Thế Như

Hãy cho biết kết quả thuật toán sau.

Bước 1. SUM ← 0; i ← 6

Bước 2. Nếu i > 35 thì chuyển tới bước 4.

Bước 3. i ← i + 5; SUM ← SUM + i. Quay lại bước 2.

Bước 4. Thông báo giá trị SUM và kết thúc thuật toán. Giúp mình với ạ chút nữa mình đi học kiểm tra rồi. Cảm ơn rất là nhiều

Kiều Vũ Linh
Kiều Vũ Linh 28 tháng 11 2020 lúc 15:53

Kết quả của thuật toán là thông báo SUM = 31

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...