Bài 21. Nhiệt năng

Hoàng Nguyễn

Cần siêu gấp hộ vs

một bạn đã làm thí nghiệm sau từ hai bình chứa cùng một chất lỏng ở nhiệt độ khác nhau lúc một cốc chất lỏng từ bình một đổ vào bình hai rồi đo nhiệt độ bình 2 ai khi đã cân bằng nhiệt lặp lại việc đó 4 lần bạn đó đã ghi được các nhiệt độ 20 độ C X độ c 44 độ C 50 độ C biết khối lượng và nhiệt độ chất lỏng trong cốc trong bốn lần đổ là như nhau bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường và bình chứa Hãy tính nhiệt độ X và nhiệt độ của chất lỏng bình 1

Nguyễn Gia Hưng
Nguyễn Gia Hưng 26 tháng 11 2020 lúc 10:42

Chưa học

bucminh

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN