Chủ đề 4: Xác định vị trí của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn

hung

oxit cao nhất của nguyên tố R có dạng r2o5. trong hợp chất của R với hidro ở thể tích có chưa 8,82% hidro về khối lượng . công thứ phân tử hợp chất hidro là

Duy Anh
Duy Anh 19 tháng 11 2020 lúc 21:53

Oxit cao nhất của nguyên tố R có dạng R2O5

\(\Rightarrow\) Hợp chất với Hidro là RH3

\(\Rightarrow\frac{3}{R+3}\cdot100=8,82\) \(\Rightarrow R=31\) (Photpho)

\(\Rightarrow\) Công thức phân tử với Hidro là PH3 (Khí ma trơi)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...