_ɦყυ_
2 tháng 9 2017 lúc 23:23

Nối hai đường chéo của hình thoi lại=>Ta dc 4 tam giác bằng nhau trong hình thời đó.

Áp dụng định lí Pytago vào từng tam giác đó,ta tính đc:

Nửa mỗi đường chéo.

Từ đó ta tính dc các đg chéo của hình thoi.

Bình luận (0)
kim tại hưởng
3 tháng 9 2017 lúc 12:51

thank u :) Lê Phúc Huy

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Tính diện tích hình thoi có cạnh bằng 17cm, tổng hai đường chéo bằng 46 cm.

Pham Trong Bach

Tính cạnh của hình thoi có diện tích bằng 24 cm2, tổng hai đường chéo bằng 14 cm.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN