Bài 10. Biến trở - Điện trở sử dụng trong kỹ thuật

Nhu Duong

Cuộn dây dẫn bằng sắt có chiều dài 10m có tiết diện 0,5mm^2 biết điện trở suất của sắt là 12.10^-8 ôm mét

a/ tính điện trở dây dẫn

b/ tính đường kính tiết diện của dây

phynit
phynit Admin 26 tháng 10 2020 lúc 14:19

a/ Điện trở của dây: \(R=\rho.\dfrac{\ell}{S}=12.10^{-8}.\dfrac{10}{0,5.10^{-6}}=2,4\Omega\)

b/ Tiết diện: \(S=\pi.R^2=\pi.\dfrac{d^2}{4}\)

Suy ra đường kính dây dẫn: \(d=\sqrt{\dfrac{4S}{\pi}}=\sqrt{\dfrac{4.0,5.10^{-6}}{\pi}}=8.10^{-4}m\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN