Chủ đề 4: Xác định vị trí của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn

Chanh Dây

Cho 25g kim loại R (nhóm IIA) tác dụng với H2O tạo ra 15,2725 lít H2 (đo ở 25oC và 1 atm)

a, Xác định tên nguyên tố? Viết cấu hình e và vị trí của R

b, Cho 7,36g R tác dụng với 200ml dung dịch HCl 4M tạo ra dung dịch X. Tính CM của chất có trong dung dịch X


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN