Violympic Vật lý 6

Nguyễn Nguyệt Ánh

Làm so để lấy 1 viên bi từ trong 1 trai thủy tinh

Điều kiện : ko được làm vỡ chai,ko dược lấy tháo nút đậy trai.ko làm hư hỏng chai

Phạm Trần Hoàng Anh
Phạm Trần Hoàng Anh 8 tháng 8 2020 lúc 15:52
https://i.imgur.com/4AWdkzY.jpg
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Phan Tiến Thịnh
Câu 4:

Một vận động viên leo lên ngọn núi cao, khối lượng và trọng lượng của vận động viên đó thay đổi như thế nào?

Khối lượng không đổi, trọng lượng tăng dần

Khối lượng giảm dần, trọng lượng không đổi

Khối lượng không đổi, trọng lượng giảm dần

Khối lượng tăng dần, trọng lượng không đổi

Câu 5:

Một bình chia độ chứa nước. Khi thả một viên bi vào bình, mực nước dâng lên đến vạch . Tiếp tục thả thêm 1 viên bi nữa giống hệt viên bi trước vào trong bình, mực nước sẽ dâng đến vạch

Câu 6:

Một bể nước có kích thước 3m x 4m x 1,5m. Biết khối lượng riêng của nước là . Khối lượng nước tối đa mà bể chứa được là

180 kg

18000 kg

1800 kg

18 kg

Câu 7:

Một chai dầu ăn có dung tích 1,2 lít. Lượng dầu ăn trong chai chiếm 78% dung tích. Trọng lượng riêng của dầu ăn là . Khối lượng dầu ăn có trong chai là

7,488 kg

74,88 g

74,88 kg

748,8 g

Câu 8:

Một cái tủ lạnh đứng yên trên sàn nhà nằm ngang. Phát biểu nào sau đây là đúng?

Trọng lực của vỏ tủ cân bằng với phản lực của mặt sàn

Chỉ có lực hút của Trái Đất tác dụng lên tủ lạnh

Trọng lực của vỏ tủ và các đồ vật trong tủ cân bằng với phản lực của mặt sàn

Chỉ có phản lực của sàn nhà tác dụng lên tủ lạnh

Câu 9:

Một chai đựng đầy nước thì khối lượng nước trong chai là 1,5 kg. Biết khối lượng riêng của nước và thủy ngân lần lượt là , . Nếu chai này đựng đầy thủy ngân thì khối lượng thủy ngân trong chai là

20,04 kg

200,4 k

2,04 kg

20,4 kg

Câu 10:

Móc một vật vào lực kế theo phương thẳng đứng. Khi vật đứng yên số chỉ lực kế là 13,5N. Biết trọng lượng riêng của vật là . Thể tích của vật là

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN