Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 12
Số lượng câu trả lời 6
Điểm GP 0
Điểm SP 0

Người theo dõi (7)

Phan Nhật Minh
hằng nguyễn
hằng nguyễn
hằng nguyễn
Munn❤

Đang theo dõi (4)

Kieu Diem
Munn❤
@//Gấu+Cute//@