Quyền và nghĩa vụ của công dân trong các lĩnh vực đời sống

Trúc Giang

1: Nếu phát hiện thấy bom mìn và vật liệu chưa nổ bạn sẽ:

a/ Tránh xa và đừng chỉ cho ai cả

b/ Báo cho nhà chức trách và mn cùng biết để xử lí, phòng tránh

c/ Chôn lấp hoặc mang đi dấu nơi khác an toàn hơn

2: Khi tình cờ phát hiện mình đag ở trong bãi mìn bạn sẽ:

a/ Bằng mọi cách nhanh chóng thoát ra khỏi bãi mìn

b/ Dừng lại ngay lập tức và kêu gọi sự giúp đỡ'

c/ Từ từ quay lại theo dấu chân cũ

3: Nếu gia đình bạn làm nghề mua bán, thu gom phế liệu bao gồm cả việc thu mua bom mìn, vật liệu chưa nổ thì bạn có lời khuyên j ?

a/ Khuyên gia đình nên đổi 1 nghề khác an toàn hơn hoặc chỉ thu mua phế liệu thông thường, tuyệt đối không thu mua bom mìn vật liệu chưa nổ.

b/ Đến gặp các a/chị CTV ở dự án phòng tránh tai nạn bom mìn để nhờ tư vấn

c/ Làm ngơ

4: Khi tình cờ nhìn thấy 2 bạn hs đang dùng búa gõ vào 1 quả đạn e có lời khuyên gì ?

a/ Khuyên 2 bạn đó dừng lại

b/ Báo cho nhà chức trách và mn cùng biết để xử lí

c/ Không quan tâm

*Chọn phương án đúng và giải thích!

Lưu ý: Mỗi câu có thể có từ 1 - 2 đáp án đúng!

Nguyễn Thị Diệp
Nguyễn Thị Diệp 12 tháng 7 2020 lúc 11:04

1: B

2: A;C

3: A;B

4: A;B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN