Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lâm Đồng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 25
Số lượng câu trả lời 208
Điểm GP 8
Điểm SP 159

Người theo dõi (207)

Đang theo dõi (206)

Hồ Linh Chi
Oanh Candy
Tho Nguyen
lequynhhoa

Dòng thời gian