Sinh vật và Môi trường- Chương II. Hệ sinh thái

TOPIC GIẢI ĐỀ THI VÀO 10 MÔN SINH CHUYÊN

THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG- BÌNH DƯƠNG, NĂM HỌC 2020-2021

- Thời gian giải: 00h30 12/7/2020-> 00h30 13/7/2020

- Làm trực tiếp dưới topic này.

- Link đề: https://hoc24.vn/de-thi-thu/de-thi-tuyen-sinh-vao-10-mon-sinh-chuyen-truong-thpt-chuyen-hung-vuong-binh-duong-nam-hoc-2020-2021.3248/

Chúc mọi người làm thật thành công! Làm đúng thực lực mình nhé!

Nguyễn Thị Ngọc Thơ
13 tháng 7 2020 lúc 16:24

Câu 3

1.

a, Gọi số lần phân bào của tế bào sinh dục cái sơ khai là x, ta có:

\(44.\left(2^x-2\right)=11176\) \(\Rightarrow x=8\)

Vậy số lần phân bào là 8 lần.

b, Số trứng tham gia thụ tinh là: \(2^8=256\) trứng

Số trứng được thụ tinh (tạo hợp tử) là: \(256.50\%=128\) trứng

Vậy số hợp tử là 128.

c, Số tinh trùng tham gia thụ tinh là:\(\frac{128.100}{6,25}=2048\) tinh trùng.

Vậy số tế bào sinh tinh là : \(\frac{2048}{4}=512\) tế bào

2.

Nếu trong giảm phân I cặp NST Aa không phân li => sinh ra hai loài giao tử Aa và O

Cặp Bb giảm phân bình thường => sinh ra hai giao tử B và b

Tế bào sinh trứng chỉ tạo ra được 1 trứng nên trứng đó có thể có 1 trong 4 kiểu gen AaB hoặc AaB hoặc B hoặc b .

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Ngọc Thơ
13 tháng 7 2020 lúc 16:38

Câu 4.

1.

a,Các thể đột biến:

A: Thể 1 ở cặp NST số III

B: Thể không ở cặp NST số IV

C: Thể 3 ở cặp NST số I

b,Ở thể đột biến A và C được hình thành do trong quá trình giảm phân cặp NST phân chia không đều tạo thành giao tử n -1 và n +1. Giao tử này kết hợp với giao tử n bình thường tạo hợp tử 2n -1 (thể 1 nhiễm ở A) và 2n+1 (Thể 3 nhiễm ở C).

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Ngọc Thơ
13 tháng 7 2020 lúc 16:52

Câu 2

1.

a,Theo nguyên tắc bổ sung ta có:

Mạch 1: .... XXX GGG TXG GXT ...

=> Mạch 2: .... GGG XXX AGX XGA ...

b, mARN: .... XXX GGG UXG GXU ...

c, Trình tự aa của chuỗi aa được tổng hợp: .... Pro - Gly - Ser - Ala ....

2.

a, Có: \(A_1=T_2;T_1=A_2;G_1=X_2;X_1=G_2\)

\(G_1=X_1;X_1=3A_1;T_1=5A_1\)

\(\Rightarrow\)\(A=A_1+A_2=A_1+T_1=6A_1\), \(G=G_1+X_1=2X_1=6A_1\)

Có: \(\left\{{}\begin{matrix}2A+3G=3450\\A-G=0\end{matrix}\right.\)=> A = T = G = X= 690

b,Khi gen nhân đôi 2 lần, số nucleotit từng loại của các gen được tạo ra:

\(A_{mt}=T_{mt}=G_{mt}=X_{mt}=A.\left(2^2-1\right)=2070\) nu

Bình luận (0)
Đạt Trần
13 tháng 7 2020 lúc 23:32

Làm hơi muộn hmu hmu

Câu 1:

1. Các nguyên tắc:

+Nguyên tắc bán bảo toàn

+Nguyên tắc khuôn mẫu

+Nguyên tắc bổ sung

2.

-Mối liên hệ: Đầu tiên, 1 mạch của gen được dùng làm khuôn mẫu để tổng hợp ra mạch mARN quá trình này diễn ra ở trong nhân. Tiếp theo, mạch mARN lại làm khuôn để tổng hợp chuỗi axit amin diễn ra ờ chất tế bào. Thông tin về cấu trúc của phân tử prôtêin bao gồm thành phần, số lượng và trình tự sắp xếp axit amin được xác định bởi trình tự của nuclêôtit trong mạch ADN.

- Bản chất: Gen —> mARN —> Prôtêin —>Tính trạng chính là trình tự các nuclêôtit trong mạch khuôn cùa ADN quy định trình tự các nuclêôtit trong mạch tnARN, sau đó trình tự này quy định trình tự các axit amin trong cấu trúc bậc 1 của prôtêin. Prôtêin trực tiếp tham gia vào cấu trúc và hoạt động sinh lí cùa tế bào, từ đó biểu hiện thành tính trạng cùa cơ thể.

3.

-Đặc trưng của bộ NST của loài:

+Trong tế bào sinh dưỡng, nhiễm sắc thể (NST) tồn tại thành từng cặp tương đồng (giống nhau vể hình thái, kích thước). một NST có nguồn gốc từ bố, một NST có nguồn gốc từ mẹ.

+Các gen trên NST cũng tổn tại thành từng cặp tương ứng . Bộ NST chứa các cặp NST tương đồng gọi là bộ NST lưỡng bội, được kí hiệu là 2n NST

+Bộ NST trung giao tử chỉ chứa một NST của mỗi cặp tương đồng được gọi là bộ NST đơn bội, kí hiệu là n NST

+Ở những loài đồng tính, có sự khác nhau giữa cá thể đực và cá thể cái ở một cặp NST giới tính được kí hiệu tương đồng là XX và XY.

-Cơ chế:

- Cơ chế duy trì ổn định bộ NST của loài qua các thế hệ cơ thể được đảm bảo nhờ kết hợp quá trình nguyên phân, giảm phân và thụ tinh

a) Nhờ
nguyên phân:

- Trong sinh sản hữu tính mỗi cá thể được phát triển từ một hợp tử. Nhờ quá trình nguyên phân hợp tử phát triển thành cơ thể mà tất cả các tế bào sinh dưỡng trong cơ thể đều có bộ NST giống bộ NST của hợp tử ( 2n)

b) Nhờ giảm phân và thụ tinh

- Khi hình thành giao tử nhờ quá trình giảm phân các giao tử chứa bộ NST đơn bội (n) giảm đi một nửa so với bộ NST của tế bào sinh dưỡng

-Qua thụ tinh, kết hợp giữa giao tử đực và cái của bộ mẹ thành hợp tử

-Hợp tử trải qua nguyên phân thành cá thể mới

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Ngọc Thơ
12 tháng 7 2020 lúc 10:48

OMG 8 câu, nhắm làm mà dài quá.

Đọc đề 5 câu đầu còn cười thấy dễ chứ không ngờ còn nhiều zayyyy -.-

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN