Chương I. Các loại hợp chất vô cơ

Nguyễn LInh

hòa tan 18.56 oxit sắt FexOy dùng vừa đủ 125.44ml H2SO4 20%(d=1.25g/mol). Tìm công thức của oxit sát trên


Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN