Bài 41. Độ tan của một chất trong nước

santa

Ở 15độ C khi hòa tan 48g amoninitrat (NH4NO3 ) vào 80 ml H2Olàm to của H2O hạ xuống tới –12.2độ C. Nếu muốn hạ to của 250 ml H2O từ 15độ C xuống 0độ C thì cần phải hòa tan bao nhiêu gam NH4NO3 vào lượng H2O này?

Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 5 tháng 7 2020 lúc 17:32

48g ------------ 80 ml ----- 27,2 o C 26.47g<--------80 ml ------15 oC 82,72g <---------250ml------15oC Vậy cần 82,72g

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN