Chương II - Sóng cơ học

Ánh Ngà

Một ô tô có khối lượng m=300kg đang chuyển động với vận tốc 72km/h thì lái xe thấy có một chướng ngại vật ở cách 80m và đạp phanh. Đường ướt, hệ số ma sát u=0,1


Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Diệu Linh

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN