Bài 37. Địa lý các ngành giao thông vận tải

Văn Thụy Ngọc Quỳnh

so sánh sự giống và khác nhau về ưu , nhược điểm, tình hình phát triển và phân bố của nghành đường biển và hàng không, đường biển và đường ống


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN