Bài 1. Nhận biết ánh sáng - Nguồn sáng, vật sáng

PIKACHU
2 tháng 12 2020 lúc 22:20

ko vì nếu ko có AS chuyền vào mắt ta thì sẽ ko thấy

VD: đặtquyển vở trước mặt vào đêm

Bình luận (0)
PIKACHU
2 tháng 12 2020 lúc 22:21

cho mn 1 tick

Bình luận (0)
Khoa
13 tháng 11 2020 lúc 19:46

gương phẳng

Bình luận (0)
khang le
12 tháng 11 2020 lúc 21:42

khi có sương mù thì môi trong sương mù tói nên ta có thể nhìn thấy rõ luồng sáng của đèn pha

Bình luận (0)

Khoá học trên Online Math (olm.vn)

Loading...

Khoá học trên Online Math (olm.vn)