Mạng máy tính và internet

cần tham gia các mini game,trả lời các câu hỏi khó để được các CTV hoặc các giáo viên tick đúng cho nha bn !

Bình luận (0)

khi có cô giáo hoặc CTV tick cho mình đúng thif sẽ thấy dầu tick trên thì bạn sẽ được 1 GP

GP viết tắt của gold point

Bình luận (0)
Huy Nguyen
1 tháng 3 lúc 18:49

Như 2 bạn kia

Bình luận (5)
Nguyễn Ngọc Gia Linh
6 tháng 1 lúc 12:27

Câu 1 : Tin học và máy tính góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của các lĩnh vực khoa học

Câu 2: Trong nền kinh tế tri thức, tri thức là yếu tố quan trọng trong việc tạo ra của cải vật chất và tinh thần của xã hội

Câu 3 Để phát triển nền kinh tế tri thức, việc cần thiết là xây dựng và phát triển xã hội tin học hóa

 

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
31 tháng 12 2020 lúc 15:13

1: Máy tính

2: Môi trường truyền dẫn

3: Tin học và máy tính

4: Xã hội tin học hóa

Bình luận (0)
Huy Nguyen
11 tháng 3 lúc 21:18

.......

Bình luận (1)
🕹ĜŊĚヾ(⌐■_■)ノ♪🎮#TK
29 tháng 12 2020 lúc 21:01

ý kiến của Hải là sai vì mỗi phần mềm diệt virus chỉ có khả năng diệt được một số loại virus mà nó nhận biết được trong khi các loại virut mới thì xuất hiện hàng ngày

Bình luận (16)
🕹ĜŊĚヾ(⌐■_■)ノ♪🎮#TK
29 tháng 12 2020 lúc 21:09

Sai nhé , Diệt virus không chỉ là sạch vì Bkav Pro còn không có cả tính năng chặn web virus như các phần mềm khác

Và Antivirus còn không thể nhận diện được mã độc như malware , ransomware, adware ( pm quảng cáo),trojan...( loại mã độc này ghê hơn virus).

Còn Ít một số phần mềm không thể chống virus USB

=> Cần cài thêm Malwarebytes Anti-Malware + USB security + Kaspersky ( hoặc BKAV ...) = Một máy tính ko virus

Bình luận (0)
Huy Nguyen
11 tháng 3 lúc 21:18

.....

Bình luận (7)
Bùi Anh Tuấn
29 tháng 12 2020 lúc 20:09

-Phần mềm trình chiếu (phần mềm trình diễn) là một phần mềm máy tính sử dụng để trình bày chiếu thông tin, thường là dưới hình thức chiếu slide lên một vị trí nào đó

- Chức Năng:

 

- Trình bày là hình thức chia sẻ kiến thức hoặc ý tưởng với một hoặc nhiều người khác

- Phần mềm trình chiếu là chương trình máy tính giúp tạo các bày trình chiếu dưới dạng điện tử và trình chiếu các trang chiếu.

- Phần mềm trình chiếu là công cụ hổ trợ trình bày một cách hiệu quả.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
24 tháng 12 2020 lúc 13:08

uses crt;

var st,st1:string;

i,d,kt:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap xau:'); readln(st);

d:=length(st);

kt:=0;

for i:=1 to d do 

  if st[i]<>st[d-i+1] then kt:=1;

if kt=0 then writeln('Day la xau doi xung')

else begin

st1:='';

for i:=d downto 1 do 

  st1:=st1+st[i];

writeln('Xau dao cua xau ',st,' la: ',st1);

end;

readln;

end.

Bình luận (2)
Sunflower
28 tháng 11 2020 lúc 21:10

Một vài ví dụ về việc tin học cũng đã góp phần thay đổi phong cách sống của con người:

• Điện thoại di động được cài đặt các phần mềm “thông minh” giúp con người thay đổi cách thức liên lạc và trao đổi thông tin, không phụ thuộc vào vị trí địa lí.

• Thư điện tử đã được thay đổi cách thức trao đổi thông tin.

• Việc mua hàng qua Internet ngày càng phổ biến, thay thế một phần cách thức mua bán hàng truyền thống.

• Các thiết bị gia đình như ti vi, máy giặt, truyền hình cáp đã thay đổi cách thức giải trí và thực hiện công việc trong gia đình.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN