Dịch màn, dịch nguồn, đặt bản mỏng

phynit
Trung tá -
21 tháng 1 2019 lúc 9:09

Khoảng vân \(i=\dfrac{\lambda D}{a}\)

Sau khi rời màn, ta có: \(i'=\dfrac{\lambda D'}{a}\)

Suy ra: \(i'-i=\dfrac{\lambda(D'-D)}{a}\)

\(\Rightarrow 0,12=\dfrac{\lambda. 0,6}{3}\)

\(\Rightarrow \lambda=0,6\mu m\)

Bình luận (2)
phynit
Trung tá -
18 tháng 12 2017 lúc 10:07

Dạng bài này sẽ không có trong đề thi của Bộ giáo dục, do vậy em không nên quan tâm đến nó nhé.

Bình luận (0)
Bạch Phương Dung
21 tháng 12 2017 lúc 11:14

Bài này thuộc chương trình vật lí đại cương của đại học rồi bạn,nên chương trình PTTH chắc k thi đâu

Bình luận (0)
phynit
Trung tá -
5 tháng 6 2017 lúc 16:30

Bề rộng miền giao thoa: \(L=20.i\)

Trong môi trường chiết suất n thì khoảng vân giảm đi n lần, suy ra: \(i'=\dfrac{i}{1,4}\Rightarrow i = 1,4 i'\)

Thế vào trên ta được: \(L=28i'\)

Do vậy, có 28 khoảng vân ứng với 28 vân tối và 29 vân sáng.

Chọn đáp án C

Bình luận (1)
Nguyễn Quang Hưng
29 tháng 1 2016 lúc 18:17

Khi đặt thêm một bản thủy tinh mỏng trước nguồn Sthì hệ vân sẽ dịch chuyển về phía S1 một đoạn là 

\(x = \frac{e(n-1)D}{a}= \frac{12.0,5.1}{1}=6 mm.\)

Bình luận (0)
>Miu My<
9 tháng 11 2017 lúc 18:49

Woh. This question is very easy. Does HOC24 have any difficult questions?

Bình luận (1)
Nguyễn Quang Hưng
29 tháng 1 2016 lúc 18:17

Khi đặt thêm bản mỏng độ dày e vào một trong hai nguồn thì vân trung tâm dời đi một đoạn là                 \(x = \frac{e(n-1)D}{a}\)

=> \(e = \frac{ax}{(n-1)D} = \frac{0,5.3}{0,5.1,2}= 2,5 \mu m.\)

Chú ý: khi bấm máy không cần đổi lại đơn vị của các đại lượng.

Bình luận (0)
Nguyễn Quang Hưng
29 tháng 1 2016 lúc 18:17

Khi đặt thêm bản mỏng trước một trong hai khe thì độ dịch của vân trung tâm là

\(x = \frac{e(n-1)D}{a}\)

Vân trung tâm dời tới vị trí của vân sáng bậc 10 tức là 

\(x = x_{s10}= 10.i\)

=> \( \frac{e(n-1)D}{a} = 10.\frac{\lambda D}{a}\)

=> \(e(n-1)=10\lambda\)

=> \(n = \frac{10\lambda }{e}+1=\frac{10.0,5}{10}+1=1,5 \)

Chú ý là giữ nguyên đơn vị của \(\lambda (\mu m)\) và \(e (\mu m)\).

Bình luận (0)
Nguyễn Thu Hà
29 tháng 5 2016 lúc 10:55

Trong thí nghiệm Y- âng về giao thoa, người ta dùng ánh sáng có bước sóng 0,5 μmμm . Đặt một bản thủy tinh mỏng có độ dầy 10 μmμm vào trước một trong hai khe thì thấy vân sáng trung tâm dời tới vị trí của vân sáng bậc 10. Chiết suất của bản mỏng là

A.1,75.

B.1,45.

C.1,5.

D.1,35.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN