Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Nam , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 15
Số lượng câu trả lời 24
Điểm GP 1
Điểm SP 5

Người theo dõi (6)

CHU DŨNG 2K8
người vô danh
Huy Ngô Tuấn
caikeo
Kanzaki Mizuki

Đang theo dõi (8)

Dòng thời gian