Bài 9. Công thức hóa học

Khánh Đan
Thượng tá -
3 tháng 12 2020 lúc 20:46

Công thức sai và sửa lại:

CuO2 → CuO

SO4 → SO2

H2P → PH3

Na2Cl → NaCl

CuS3 → CuS

Bạn tham khảo nhé!

Bình luận (0)
Linh Nek
25 tháng 11 2020 lúc 20:15

a. CTHH : Ca(NO3)2

PTK: 40+(14+16.3)2=164đvC

b.CTHH : SO2

PTK: 32+16.2=64đvC

Bình luận (0)
thân dương anh diệu
23 tháng 11 2020 lúc 22:03

CTHH Ca(NO3)2 PTK= 40+(14+16.3).2=164 đvC

CTHH SO2 PTK=32+16.2=64 đvC

Bình luận (0)
le thi yen nhi
13 tháng 11 2020 lúc 19:27

a. NaxBry: có \(\frac{x}{y}\)=\(\frac{b}{a}\)=\(\frac{I}{I}\)⇒x=1, y=1.

CTHH đúng: NaBr. PTK: 23+80=108 đvC

b. CuxBry: có \(\frac{x}{y}=\frac{b}{a}=\frac{I}{II}\)⇒x=1, y=2.

CTHH đúng: CuBr2. PTK: 64+80.2=224 đvC

c. AlxBry: có \(\frac{x}{y}=\frac{b}{a}=\frac{I}{III}\)⇒x=1, y=3

CTHH đúng: AlBr3. PTK: 27+80.3=267 đvC

Bình luận (0)
Linh Nek
26 tháng 11 2020 lúc 20:33

a. CTHH: NaBr

PTK: 23+80= 103 đvC

b. CTHH : CuBr2

PTK : 64+80.2= 224 đvC

c. CTHH : AlBr3

PTK : 27+80.3 = 267 đvC

vui

Bình luận (0)
Nguyễn Hồng Hải
12 tháng 11 2020 lúc 20:56

1. 2Cu

2. 5O\(_2\)

3. 4CO\(_2\)

4. 8KOH

5. 6H\(_2\)O

6. 3MgCl\(_2\)

7. NaNO\(_3\)

8. CaCO\(_3\)

Bình luận (0)
le thi yen nhi
12 tháng 11 2020 lúc 17:43

1. 2 Cu

2. 5 O2

4. 4 CO2

5. 8 KOH

6. 3 MgCl2

7. NaNO3

8. CaCO3

Bình luận (0)
Karen
Trung tá -
8 tháng 11 2020 lúc 7:51

\(H_2SO_4\)

- Được cấu tạo từ 3 nguyên tố : H ; S và O

- Có 2 nguyên tử H ; 1 nguyên tử S và 4 nguyên tử O

- PTK của \(H_2SO_4=2+32+64=98\) (đvC)

Bình luận (0)
Nguyễn Bảo Phúc THCS Văn Lung
5 tháng 11 2020 lúc 13:21
Tính chất của hidro 1. Tác dụng với kim loại Hidro có khả năng tác dụng với kim loại tạo thành muối hidrua 2. Tác dụng với phi kim

Hidro tác dụng được với nhiều phi kim ở nhiệt độ cao

*Tác dụng với phi kim halogen

Khi hidro tác dụng với phi kim halogen tạo khí hiđro halogenua. Chúng dễ tan trong nước tạo thành dung dịch axít halogenhiđric.

3. Tác dụng với oxit kim loại

Hidro khử được nhiều oxit kim loại ở nhiệt độ cao tạo thành kim loại và hơi nước.

b. Tính chất hóa học của nước

- Tác dụng với kim loại: nước có thể tác dụng với một số kim loại ở nhiệt độ thường như Ca, Ba, K,…

- Tác dụng với mốt sô oxit bazo như CaO, K2O,… tạo ra bazo tương ứng Ca(OH)2, KOH,…

- Dung dịch bazơ làm quỳ tím chuyển xanh

- Tác dụng với oxit axit như SO3, P2O5,… tạo thành axit tương ứng H2SO4, H3PO4,…

- Dung dịch axit làm quỳ tím chuyển đỏ

Bình luận (0)
Huong Nguyenthi
5 tháng 11 2020 lúc 17:39

Ok 😉

Bình luận (0)
Suri Anh
2 tháng 11 2020 lúc 21:27

Fe2(SO4)3 cho biết:

- Fe2(SO4)3 do 3 nguyên tố Fe,S,O tạo nên

-Có 2 nguyên tử Fe, 3 nguyên tử S, 12 nguyên tử O trong hợp chất

-PTK: 56*2+(32+16*4)*3= 400 đ.v.C

Chúc bạn học có hiệu quả!!

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Đại tá -
2 tháng 11 2020 lúc 21:23

XEM LẠI CÂU HỎI :

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN