BÀI 14. Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh Thế giới (1918 - 1939)

Sách Giáo Khoa
Sách Giáo Khoa 4 tháng 2 2020 lúc 19:38

*Điểm khác biệt cơ bản trong chính sách đối ngoại của Nhật những năm 30 của thế kỉ XX so với sau Chiến tranh thế giới hai là:

- Trong những năm 30 của thế kỉ XX, chủ nghĩa phát xít hình thành ở Nhật Bản, thực hiện chính sách tăng cường chạy đua vũ trang và đẩy mạnh chiến tranh xâm lược. Nhật Bản trở thành lò lửa chiến tranh ở châu Á và trên thế giới.

- Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản mở rộng hợp tác với các nước trên thế giới, trọng tâm là Mĩ và các nước ASEAN nhằm tăng cường vị thế chính trị của mình để tương xứng với vị thế siêu cường về kinh tế.

Bình luận (0)
Trần Thị Minh Hằng
Trần Thị Minh Hằng 4 tháng 2 2020 lúc 22:37

Điểm khác biệt cơ bản đó là:

* Trong những năm 30 Nhật: quân phiệt, hiếu chiến

- Đẩy mạnh chạy đua vũ trang, gây hấn để tăng cường xâm lược bên ngoài.

* Sau chiến tranh thế giới thứ 2: mềm mỏng về chính trị, tập trung phát triển kinh tế.

- Chấp nhận lệ thuộc vào Mỹ.

- Tăng cường trao đổi buôn bán, đầu tư viện trợ cho các nước.

Bình luận (0)
Điêu Chính Hoài
Điêu Chính Hoài 22 tháng 12 2017 lúc 20:06

Theo mình thì quá trình quân phiệt hóa ở Nhật sẽ diễn ra chậm hơn và có nền tảng quân phiệt từ trước...còn ở Đức thì quá trình quân phiệt hóa diễn ra nhanh, không có nền tảng quân phiệt từ trước (chuyển từ dân chủ đại nghị sang phát xít)

Bình luận (0)
Phạm Hoàng Giang
Phạm Hoàng Giang 29 tháng 11 2017 lúc 5:31

Điểm giống nhau: +Nghèo tài nguyên, ít thuộc địa thị, trường tiêu thụ hẹp. + Về bản chất đều thục hiện nền chuyên chính khủng bố công khai của những phần tử phản động nhất, sovanh nhất, đế quốc chủ nghĩa nhất của tư bản chủ nghĩa của tư bản tài chính. + Đều bất mãn với hệ thống Vec-xai Oa-sinh-tơn, muốn dùng vũ lực chia lại thế giới. Khác nhau: + Quá trình xác lập: Đức: chế độ dân chủ đại nghị sang chế độ chuyên chế phát xít (quá trình phát xít hóa nhanh chóng). tiềm lực lớn. Nhật: chế độ chuyên chế của thiên hoàng dựa trên nền tảng chủ nghĩa quân phiệt. quá trình diễn ra trong nội bộ chính sách của nhà nước (quá trình phát xít hóa diễn ra chậm kéo dài.) tiềm lục khá mạnh + Đức thì muốn phục thù. Nhật thì muốn độc chiếm châu Á.

Bình luận (0)
Phan Thùy Linh
Phan Thùy Linh 11 tháng 4 2017 lúc 11:57

- Giai đoạn 1918 - 1929 : thời kì phát triển xen lẫn suy thoái. Cụ thể :

+ Những năm 1918 - 1919 : phát triển.

+ Những năm 1919 - 1923 : khủng hoảng.

+ Những năm 1924 - 1927 : ổn định, kinh tế phục hồi và phát triển vượt mức so với trước chiến tranh.

+ Những năm 1927 - 1929 : khủng hoảng.

- Giai đoạn 1929 - 1933 : thời kì khủng hoảng kinh tế và quá trình quân phiệt hoá bộ máy nhà nước. Phong trào đấu tranh của nhân dân Nhật chống chủ nghĩa quân phiệt diễn ra quyết liệt.

Bình luận (0)
Phan Thùy Linh
Phan Thùy Linh 11 tháng 4 2017 lúc 11:56

- Quá trình này diễn ra thông qua việc quân phiệt hoá bộ máy nhà nước và gây chiến tranh bành trướng ra bên ngoài.

- Do có sẵn chế độ chuyên chế Thiên hoàng nên quá trình quân phiệt hoá bộ máy nhà nước diễn ra thông qua sự chuyển đổi từ nền dân chủ tư sản đại nghị sang chế độ chuyên chế độc tài phát xít. Quá trình này kéo dài trong suốt thập kỉ 30.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN