Bài 19. Thiên nhiên châu Đại Dương

MinhLe
Xem chi tiết
POP POP
Hôm qua lúc 7:48

- Châu Đại Dương gồm 2 bộ phận:

+ Lục địa Ô-xtrây-li-a;

+ Các chuỗi đảo Mê-la-nê-di, Mi-crô-nê-di, Pô-li-nê-di, quần đảo Niu Di-len.

- Vị trí địa lí của lục địa Ô-xtrây-li-a: trải dài từ khoảng vĩ tuyến 10oN – 39oN, nằm phía tây châu Đại Dương với 4 phía giáp biển.

- Kích thước và hình dạng lục địa Ô-xtrây-li-a:

+ Lục địa có diện tích nhỏ nhất thế giới (7 741 nghìn km2).

+ Dạng hình khối, đường bờ biển ít bị chia cắt.

Bình luận (0)
MinhLe
Xem chi tiết
POP POP
Hôm qua lúc 7:48

- Các thành phần chính của đất: không khí, nước, chất vô cơ và chất hữu cơ.

- Thành phần chất vô cơ chiếm tỉ lệ lớn nhất tới 45%.

- Thành phần chất hữu cơ quan trọng nhất.

Bình luận (0)
MinhLe
Xem chi tiết
POP POP
Hôm qua lúc 7:48

* Các đới và kiểu khí hậu ở Ô-xtrây-li-a

- Đới khí hậu nhiệt đới

+ Khí hậu nhiệt đới gió mùa

+ Khí hậu nhiệt đới khô

- Đới khí hậu cận nhiệt

+ Khí hậu cận nhiệt địa trung hải

+ Khí hậu cận nhiệt lục địa

+ Khí hậu cận nhiệt hải dương

- Đới khí hậu ôn đới

+ Khí hậu ôn đới hải dương

+ Khí hậu núi cao

* Đặc điểm nhiệt độ, lượng mưa của các trạm khí tượng a, b, c, d

Trạm khí

tượng

a

b

c

d

Nhiệt độ

Nhiệt độ

tháng cao

nhất

30oC (tháng 11, 12)

29oC (tháng 1)

25oC (tháng 3)

27oC (tháng 2)

Nhiệt độ

tháng thấp

nhất

26oC (tháng 7)

12oC (tháng 7)

14oC (tháng 7)

8oC (tháng 7)

Biên độ

nhiệt năm

4oC

17oC

11OC

19oC

Lượng mưa

Lượng mưa

trung bình

năm

1533 mm

274 mm

883 mm

642 mm

Phân bố mưa

trong năm

- Mưa tập trung vào các

tháng 12 – 3.

- Mưa ít vào các tháng 4 – 11.

Mưa ít quanh năm, mưa tập trung vào

các tháng 12 – 3.

- Mưa tập trung vào các

tháng 5 – 8.

- Mưa ít vào các tháng 9 – 4.

Quanh năm

mưa ít.

Kiểu khí hậu

Khí hậu nhiệt đới gió mùa

Khí hậu nhiệt đới

khô

Khí hậu cận nhiệt địa

trung hải

Khí hậu ôn

đới hải dương

 - Các loài sinh vật đặc hữu của Ô-xtrây-li-a: thú có túi, căng-gu-ru, chuột túi, thú mỏ vịt,…

Bình luận (0)
MinhLe
Xem chi tiết
Lê Duy Hưng
22 tháng 1 lúc 11:49

- Địa hình: Lục địa Ô-xtrây-li-a tương đối bằng phẳng có cao nguyên ở phía tây, đồng bằng, bồn địa ở trung tâm, vùng núi ở phía đông.

- Khoáng sản: đồng, sắt, than, vàng, dầu mỏ. 

Bình luận (0)
MinhLe
Xem chi tiết
POP POP
Hôm qua lúc 7:47

- Trạm khí tượng d (Trạm Pớc) có nhiệt độ trung bình tháng 7 thấp nhất.

- Giải thích: Do dòng biển lạnh Tây Ô-xtrây-li-a chảy qua ven bờ.

Bình luận (0)
MinhLe
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)