Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

Đề Kiểm Tra Học Kì 1 Thời gian làm bài 45 phút I. Trắc nghiệm khách quan Câu 1. Châu Á có nhiều đới khí hậu khác nhau là do: A. Địa hình bị chia cắt rất phức tạp; B. Lãnh thổ bề ngang rất rộng; C. Lãnh thổ trải dài từ vùng cực Bắc đến vùng Xích đạo. D. Các dãy núi và sơn nguyên cao ngăn ảnh hưởng của biển; Câu 2. Ý nào không phải là đặc điểm dân cư – xã hội châu Á A. Đông dân nhất thế giới; B. Dân cư thuộc nhiều chủng tộc lớn; C. Nơi ra đời của các tôn giáo lớn; D. Tỉ lệ tăng dân số tự nhiên cao nhất trong các châu lục. Câu 3. Một trong những đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội của các nước và lãnh thổ châu Á hiện nay là: A. hầu hết các nước có nền kinh tế phát triển khá cao. B. có nhiều quốc gia có mức thu nhập cao so với thế giới. C. Các quốc gai có mức thu nhập thấp, đời sống nhân dân nghèo khổ còn chiếm tỉ lệ cao D. nền kinh tế các nước đều bị kiệt quệ, đời sống nhân dân vô cùng cực khổ. Câu 4. Sông nào không phải của khu vực Đông Á: A. A-Mua B. Ơ-phrát C.Hoàng Hà D. Trường Giang. Câu 5. Ở châu Á, tuần lộc được nuôi nhiều ở khu vực nào? A. Nam Á. B. Bắc Á C. Đông Á. D. Tây Á. Câu 6. Nước có nền kinh tế phát triển nhất khu vực Nam Á là: A. Pa-ki-tan B. Ấn Độ C. Nê-pan; D. Băng-la-Đét. Câu 7. Nước có trình độ phát triển kinh tế - xã hội cao nhất ở châu Á là: A. Xin-ga-po B.Hàn Quốc C. Nhật Bản D. Ma-lai-xi-a. Câu 8. Nước nào có sản lượng khai thác than lớn nhất ở châu Á trong các nước sau ? A. Nhật Bản B. In –đô-nê-xi-a C. Ấn Độ D. Trung Quốc. II. Tự luận Câu 1. Cho bảng số liệu sau Cơ cấu tổng sản phẩm trong nước ( GDP ) của Ấn Độ. Các ngành kinh tế Tỉ trọng trong cơ cấu GDP (% ) ––Thủy sản Công nghiệp –Xây dựng Dịch vụ a. Hãy vẽ biểu đồ hình cột thể hiện Cơ cấu tổng sản phẩm trong nước ( GDP )của Ấn Độ thời kỳ 1995 – 2001. b. Nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của Ấn Độ. Câu 2.Hãy cho biết: a. Lãnh thổ Đông Á gồm mấy bộ phận? Kể tên các quốc gia và vùng lãnh thổ của khu vực Đông Á? b. Nêu các dạng địa hình của khu vực Đông Á và sự phân bố của chúng?
00:00:00