Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I MÔN ĐỊA 8 Thời gian: 45 phút I. Trắc nghiệm. Chọn đáp án đúng trong các câu sau ghi vào phần bài làm Câu 1. Châu lục nào có diện tích lớn nhất trên trái đất? A. Châu Âu B. Châu Á C. Châu Mỹ D. Châu Phi Câu 2. Trên thế giới, hai nước nào đông dân nhất? A. Nga và Trung Quốc. B. Trung Quốc và Ấn Độ. C.Trung Quốc và Canađa. D. Canađa và Hoa kì. Câu 3. Châu Á không giáp với đại dương nào? A. Đại Tây Dương. B. Thái Bình Dương. C. Ấn Độ Dương. D. Bắc Băng Dương. Câu 4. Khí hậu nhiệt đới gió mùa phân bố chủ yếu: A. Nam Á, Đông Nam Á B. Bắc Á, Đông Á C. Tây Nam Á D. Trung Á Câu 5. Dân cư châu Á chủ yếu thuộc chủng tộc: A Ơ-rô-pê-ô-it B. Nê-grô-it. C. Môn-gô-lô- it D. Ô-xtra-lô-it. Câu 6. Khí hậu châu Á phân hóa chủ yếu là do: A. Sông ngòi nhiều B. Có khí hậu đa dạng C. Lãnh thổ rộng lớn trãi dài nhiều vĩ thuyến, chí tuyến, địa hình đa dạng. D. có nhiều núi cao nguyên Câu 7. Chọn câu đúng A. Tất cả các tôn giáo đều có mục đích hướng con người làm việc thiện, chống lại các ác B. Hi-ma-lay-a không phải là dãy núi cao nhất châu Á và thế giới. Câu 8. Chọn các yếu tố địa lý đã học ghi vào phần bài làm trong các (...) sau (1đ ) Các sông lớn châu Á chảy ra Thái Bình Dương là: ………….. (1) II/ Tự Luận Câu 1: a/ Kể tên các đới khí hậu của châu Á theo thứ tự từ Bắc xuống Nam. b/ Kể tên các kiểu khí hậu phổ biến ở châu Á. c) Việt Nam thuộc đới khí hậu nào, thuộc kiểu khí hậu nào? Câu 2. Trình bày các yếu tố thuận lợi, khó khăn của tự nhiên ảnh hưởng đến đời sống, sự phát triển kinh tế châu Á.
00:00:00