Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

KIỂM TRA 1 TIẾT LỚP 8 A :TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN : (3 điểm) I. (1 điểm) : Chọn đáp án đúng và khoanh tròn vào một chữ cái đầu câu : Câu 1: Nếu mỗi múi giờ cách nhau 15 kinh tuyến .Vậy quần đảo Trường Sa của nước ta nằm ở 1200Đ thì ở múi giờ thứ : a. 6 . b. 7 . c. 8 . d. 9 . Câu 2: Việt Nam gia nhập hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) vào năm : a. 1967 . b. 1995. c. 1997 . . 1999 . Câu 3 : Vùng biển Việt Nam rộng khoảng 1 triệu km2 là : a. biển Đông. b. một bộ phận của Ấn Độ Dương. c. một bộ phận của vịnh Thái Lan. d. một bộ phận của biển Đông. Câu 4 : Năm 2013 dân số khu vực Đông Nam Á là 612 triệu người và dân số của Việt Nam là 90,6 triệu người. Vậy dân số Việt Nam chiếm : a. 1,48% dân số khu vực Đông Nam Á. b. 14,8% dân số khu vực Đông Nam Á. c. 148% dân số khu vực Đông Nam Á. d. 148,8% dân số khu vực Đông Nam Á. II. ( 1 điểm ) : Điền các từ thích hợp và chỗ có dấu………………… Khoáng sản là loại tài nguyên không thể(1)……………… . Do đó cần thực hiện tốt(2)…………………để khai thác hợp lí , sử dụng (3)…………………và có (4)…………………nguồn tài nguyên quý giá này . III. (1điểm) : Hãy nối các ý ở cột A ( Điểm cực ) với các ý ở cột B ( Địa danh) cho đúng : A - Điểm cực B – Địa danh hành chính Đáp án 1. Bắca. Điện Biên1 nối với… 2 nối với… 3 nối với … 4. Đông4 nối với … B : TỰ LUẬN : ( 7 điểm ) Câu 1 : (1,5 điểm) : Trình bày đặc điểm của giai đoạn Tân kiến tạo ? Câu 2 : ( 3 điểm) : Biển đã đem lại những thuận lợi và khó khăn gì đối kinh tế và đời sống của nhân dân ta ? Câu 3 : ( 2,5 điểm ) : Cho bảng số liệu sau : Sản lượng một số cây trồng năm 2000 Lãnh thổLúa (triệu tấn)Cà phê (nghìn tấn) Đông Nam Á Thế giới Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện sản lượng lúa , cà phê của khu vực Đông Nam Á so với Thế giới ? ( 1,5 điểm )
00:00:00