Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

PHÒNG GD&ĐT CHÂU THÀNH TRƯỜNG THCS BIÊN GIỚI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2016 – 2017 Môn thi: Địa lí - Lớp: 8 Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề) ĐỀ Câu 1: Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm của khí hậu Việt Nam thể hiện như thế nào?(3đ) Câu 2: Nêu đặc điểm chung của sông ngòi nước ta? Tại sao sông nước ta lại có hai mùa nước khác nhau rõ rệt?(3đ) Câu 3: Vì sao tính chất nhiệt đới của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ bị giảm sút mạnh mẽ?(1đ) Câu 4: Cho bảng số liệu: Các nhóm đất chính của Việt Nam (%) (3đ) Nhóm đấtTỷ lệ % diện tích đất tự nhiên Feralit đồi núi thấp Đất phù sa Hãy vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu diện tích ba nhóm đất của Việt Nam. Từ đó rút ra nhận xét.
00:00:00