Cuộc thi Địa lý do Trần Thọ Đạt tổ chức

Quy chế cuộc thi

1) Bài bắt buộc tự làm, làm theo cách hiểu cá nhân

2) Nghiêm cấm làm bài giống nhau, sao chép từng chi tiết đến lời lẽ y hệt các web khác, đăng câu hỏi lên web khác vi phạm loại ngay hoặc trừ điểm nặng

3) Khuyến khích các bạn biết gian lận là xấu, phát hiện, tố giác nhau vì đây là 1 cuộc thi

Hình thức làm bài: 

-Đánh trực tiếp trên máy

-Chụp lại bài làm

Cách cộng điểm:( Tổng 20đ)

Vòng 1, 2 : Có 2 phần

+Trắc nghiệm: 8đ

+Tự luận: 12 đ

Vòng 3 : Tự luận

 

Loading...