Bài 3. Học tập tự giác, tích cực

Lê Minh Hiếu

Xử lí tình huống:

a) Tuy có rất nhiều bài tập cần hoàn thành nhưng M vẫn muốn đi dự sinh nhật của bạn thân vì đã hứa với bạn. Nếu là M, em sẽ làm gì?

b) K học giỏi và luôn hoà đồng, chia sẻ suy nghĩ, kinh nghiệm học tập của minh với các bạn trong lớp. Thấy vậy, một số bạn nói rằng K hay khoe khoang. Nếu là K, em sẽ nói thế nào để các bạn hiểu mình?

c) Trong giờ học Ngữ văn, mặc dù hiểu bài và biết câu trà lời nhưng C không giơ tay phát biểu. Nếu là bạn cùng lớp với C, em sẽ khuyên bạn điều gì?

d) Đầu năm học, S chuyển đến lớp học mới nên nhút nhát, rụt rè, ít phát biểu ý kiến xây dựng bài. Nếu là bạn học cùng lớp với S, em sẽ làm gì để giúp bạn thay đổi, tích cực trong học tập?

kodo sinichi
13 tháng 5 2022 lúc 7:21

a) nếu là M em sẽ bảo bố mẹ mượn điện thoại để nhắn với bn của M ko đi được vì có nhiều bài tập nếu bn ko thông cảm thì mai sẽ giải thích cho bn sau.

b) Nếu là K em sẽ giải thích cho các bn là mình đang giải thích cho các bn thôi nếu bn bảo mình khoe khoang thì bn có học đc như mik  r chỉ cho các bn ko.

c)nếu là bn cúng lớp vs C em sẽ : bảo bn nên giơ tay phát biểu nếu đúng sẽ đc điểm 10 còn tiếp thêm sự tự tin khi ở trước lớp nữa còn nếu sai thì cô giáo sẽ sửa chữa khiến ta tốt lên .

d)Nếu là bn cùng lớp vs S em sẽ giúp bn hoà đồng vs các bn cùng lớp nếu bn học ko đc giỏi thì ta sẽ giúp bn học thêm kiến thức .

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Lê Minh Hiếu
Xem chi tiết
Lê Minh Hiếu
Xem chi tiết