Bài 3. Học tập tự giác, tích cực

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

1. Biểu hiện của học tập tự giác, tích cực

- Khái niệm: Học tập tự giác, tích cực là chủ động, cố gắng tự mình thực hiện tốt nhiệm vụ học tập mà không cần ai nhắc nhở, khuyên bảo.

- Học tập tự giác, tich cực biểu hiện ở:

       + Có mục đích và động cơ học tập đúng đắn;

       + Chủ động, tich cực trong thực hiện nhiệm vụ học tập (học và làm bài đầy đủ, hăng hái phát biểu xây dựng bài, tích cực hợp tác khi học nhóm,...);

       + Luôn cố gắng, vượt khó, kiên trì trong học tập;

       + Xây dựng và thực hiện kế hoạch học tập cụ thể, phù hợp với năng lực của bản thân.

Khi xác định được các mục tiêu trong học tập, lập được kế hoạch để hoàn thành các mục tiêu đó, người học sẽ tìm được con đường phải đi và từng bước đạt được các thành tựu trong quá trình học tập.

@2090992@

2. Ý nghĩa của học tập tự giác, tích cực

- Không ngừng tiến bộ, đạt kết quả cao trong học tập:

- Rèn luyện được tính tự lập, tự chủ,ý chí kiên cường, bền bỉ;

- Thành công trong cuộc sống và được mọi người tin yêu, quý mến.

Hình ảnh học sinh Việt Nam giành được nhiều huân chương trong đó có nhiều huân chương vàng trong kì thi Olympic quốc tế.

Học sinh Trường THCS Đồng Hiệp, H.Tân Phú, tỉnh Đồng Nai bên giải pháp cải tiến bộ đồ dùng truyền và biến đổi chuyển động.

@2091067@

☛ Cần góp ý, nhắc nhờ những bạn chưa tự giác, tích cực trong học tập để các bạn đạt kết quả tốt hơn.

Học tập là nhiệm vụ rất quan trọng trong cuộc sống của mỗi người. Học tập tự giác, tích cực là chủ động, cố gắng tự mình thực hiện tốt nhiệm vụ học tập mà không cần ai nhắc nhở, khuyên bảo. Học tập tự giác, tích cực chính là chia khoá giúp mỗi chúng ta thành công trong cuộc sống.