Bài 2. Quan tâm, cảm thông và chia sẻ

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

1. Biểu hiện của quan tâm, cảm thông và chia sẻ

- Khái niệm: Sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ là sự chăm sóc bằng tình cảm chân thành; đặt mình vào vị trí của người khác, nhận biết và thấu hiểu cảm xúc của họ; san sẻ, giúp đỡ, trao gửi những điều tốt đẹp cho nhau.

- Chúng ta cần có những lời nói, việc làm thể hiện sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ với người khác như:

     + Lắng nghe, động viên, an ủi, nhắn tin, gọi điện hỏi thăm;

     + Chia sẻ về vật chất và tinh thần với những người gặp khó khăn;

Quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

     + Khích lệ, động viên bạn bè quan tâm, cảm thông và chia sẻ với người khác;

     + Phê phán thỏi ích kỉ, thờ ơ trước khó khăn, mất mát của người khác.

@2089272@

2. Ý nghĩa của quan tâm, cảm thông và chia sẻ

- Nhận được sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ, mỗi nguời sẽ có động lực vượt qua khó khăn, thử thách.

- Người biết quan tâm, cảm thông và chia sẻ sẽ nhận được sự yêu quý, tôn trọng của mọi người.

⇒ Nhờ đó, cuộc sống sẽ tràn ngập tinh yêu thương, niềm vui và hạnh phúc; các mối quan hệ sẽ trở nên tốt đẹp và bền vững hơn.

@34763@@34756@

Trong cuộc sống. mỗi người đều cần sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ. Những lời nói động viên, cử chỉ ân cần, sự giúp đõ chân thành, tấm lòng bao dung.. sẽ làm cho cuộc sống tốt đẹp, ấm áp hơn. Mỗi người đều nên góp phần lan toả những giá trị tốt đẹp của lòng nhân ái tớii cộng đồng.