Luyện tập tổng hợp

What do you think about the benefits and harms of the internet? ( Unit 1 bài Skill 1 trang 12 Sách Tiếng Anh thí điểm lớp 8 nha mọi người, mọi người ráng giúp mình đi. trưa mai mình phải nộp rồi ạ T-T ) // cái này là viết một đoạn văn nêu suy nghĩ về lợi ích và tác hại của internet á mn, đừng bê trong sách vào :'(, ai làm nhanh hộ mình mình tick choooo, iuuuu mn nhìuuuu ( mấy anh chị pro ráng giúp e nha :((( )//

Đừng lấy mạng bạn ơi :vv tự làm được không vậy ạ?

Bình luận (0)

Bạn có thể tự làm được không ạ?

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Na By
Xem chi tiết
Duyên Kuti
Xem chi tiết
Nguyễn Mai Khánh Huyề...
Xem chi tiết
Hà Phương
Xem chi tiết
Đặng Tuấn Phong
Xem chi tiết
Kim Dung
Xem chi tiết
ĐỨC VIỆT
Xem chi tiết
ĐỨC VIỆT
Xem chi tiết
ĐỨC VIỆT
Xem chi tiết