Ôn tập về số thập phân

Giang Bùi

Viết các số sau dưới dạng số thập phân:

a) \(\dfrac{3}{10}\)\(\dfrac{3}{100}\)\(4\dfrac{25}{100}\)\(\dfrac{2002}{1000}\)

b) \(\dfrac{1}{4}\)\(\dfrac{3}{5}\)\(\dfrac{7}{8}\)\(1\dfrac{1}{2}\).

Yeutoanhoc
24 tháng 2 2021 lúc 22:05

`a,3/10=0,3`

`3/100=0,03`

`4 25/100=4 1/4=4,25`

`2002/1000=2,002`

`b,1/4=0,25`

`3/5=0,6`

`7/8=0,875`

`1 1/2=1,5`

Bình luận (0)
👁💧👄💧👁
24 tháng 2 2021 lúc 22:07

a) Biểu diễn bằng số thập phân: 0,3; 0,03; 4,25; 2,002

b) Biểu diễn bằng số thập phân: 

\(\dfrac{1}{4}=\dfrac{25}{100}=0,25\\ \dfrac{3}{5}=\dfrac{6}{10}=0,6\\ \dfrac{7}{8}=\dfrac{875}{1000}=0,875\\ 1\dfrac{1}{2}=\dfrac{3}{2}=\dfrac{15}{10}=1,5\)

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
24 tháng 2 2021 lúc 22:22

a) \(\dfrac{3}{10}=0.3\)

\(\dfrac{3}{100}=0.03\)

\(4\dfrac{25}{100}=4.25\)

\(\dfrac{2002}{1000}=2.002\)

b) \(\dfrac{1}{4}=0.25\)

\(\dfrac{3}{5}=0.6\)

\(\dfrac{7}{8}=0.875\)

\(1\dfrac{1}{2}=1.5\)

Bình luận (0)
Nguyễn Bình Minh
18 tháng 4 2022 lúc 20:52

:)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Tạo lạc thiên
Xem chi tiết
Giang Bùi
Xem chi tiết
hoàng hải yến
Xem chi tiết
huy hoàng võ văn
Xem chi tiết
Tin học Thực hành
Xem chi tiết
Giang Bùi
Xem chi tiết
Giang Bùi
Xem chi tiết
Mo Nguyen
Xem chi tiết
Mo Nguyen
Xem chi tiết