Ôn tập về số thập phân

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

1. Khái niệm số thập phân

@123083@
Số thập phân gồm hai phần: phần nguyên và phần thập phân. Chúng được phân cách bởi dấu phẩy.
Những chữ số ở bên trái dấu phẩy thuộc về phần nguyên, những chữ số ở bên phải dấu phẩy thuộc về phần thập phân.

2. Cách đọc, viết số thập phân

 Muốn đọc số thập phân, ta đọc lần lượt từ hàng cao đến hàng thấp: trước hết đọc phần nguyên, đọc dấu "phẩy", sau đó đọc phần thập phân.

✿ Muốn viết số thập phân, ta viết lần lượt từ hàng cao đến hàng thấp: trước hết viết phần nguyên, viết dấu "phẩy", sau đó viết phần thập phân.

@123170@@123229@

3. So sánh hai số thập phân

a) So sánh hai số thập phân có phần nguyên khác nhau

Trong hai số thập phân có nguyên khác nhau, số thập phân nào có phần nguyên lớn hơn thì số đó lớn hơn.

Ví dụ 1: 12,8 \(>\)10,84

Ví dụ 2: 27,5 \(>\) 25,8

b) So sánh hai số thập phân có phần nguyên bằng nhau

Trong hai số thập phân có phần nguyên bằng nhau, số thập phân nào có hàng phần mười lớn hơn thì số đó lớn hơn

Ví dụ 1: 25,5 \(>\) 25,498 

Ví dụ 2: 42,7 \(>\) 42,69

@123305@@123390@

Trong quá trình học tập, nếu có bất kỳ thắc mắc nào, các em hãy để lại câu hỏi ở mục hỏi đáp để cộng đồng Hoc24.vn cùng thảo luận và giải đáp nhé. Chúc các em học tốt!