Ôn tập về số thập phân (tiếp theo)

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

1. Phân số thập phân

Các phân số có mẫu số là 10; 100; 1000... gọi là phân số thập phân.

Ví dụ: \(\dfrac{3}{10}\)\(\dfrac{5}{100}\)\(\dfrac{9}{1000}\);...

 

@123487@

2. Chuyển từ phân số sang số thập phân

Muốn chuyển từ phân số sang số thập phân ta thực hiện phép chia tử số cho mẫu số ta được thương là một số thập phân.

Ví dụ: \(\dfrac{31}{100}\) = \(0,31\).

 

@123544@@123636@

3. Chuyển từ phân số sang phân số thập phân

Muốn chuyển một phân số sang phân số thập phân ta nhân (hoặc chia) cả tử số và mẫu số cho một số tự nhiên khác 0 để được phân số mới có mẫu số bằng 10; 100; 1000...

Ví dụ: Chuyển phân số \(\dfrac{3}{5}\) sang phân số thập phân

Ta có: \(\dfrac{3}{5}=\dfrac{3\times2}{5\times2}=\dfrac{6}{10}\)

 

@123708@

4. Chuyển từ số thập phân sang phân số thập phân

Ta đếm ở phần thập phân của số thập phân có bao nhiêu chữ số thì ở mẫu số của phân số thập phân có bấy nhiêu chữ số 0 đứng sau chữ số 1, tử số của phân số thập phân chính là số thập phân nhưng bỏ đi dấu phẩy.

Ví dụ: Chuyển số \(0,45\) thành phân số thập phân

Ta có: \(0,45=\dfrac{45}{100}\)

 

@123772@

Trong quá trình học tập, nếu có bất kỳ thắc mắc nào, các em hãy để lại câu hỏi ở mục hỏi đáp để cộng đồng Hoc24.vn cùng thảo luận và giải đáp nhé. Chúc các em học tốt!