Tập làm văn lớp 9

phạm kim liên

viết bài văn tự sự kể lại một sự việc mà em thấy bất bình , có thể em trải qua hoặc chứng kiến ( kết hợp yếu tố miêu tả , biểu cảm )


Các câu hỏi tương tự
Nguyen Viet DuyThang
Xem chi tiết
37.Lê Xuân Trọng
Xem chi tiết
Hoàng Minh Ngọc
Xem chi tiết
Trần thị phương thảo
Xem chi tiết
google chị
Xem chi tiết
Thị Thúy
Xem chi tiết
Hoàng Lan
Xem chi tiết
Thúy Ht Quỳnh
Xem chi tiết
Trần Thị Kim Chi
Xem chi tiết