Tập làm văn lớp 9

Câu hỏi trắc nghiệm

Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh Bài viết số 1 - Đề 1 Bài viết số 1 - Đề 2 Bài viết số 1 - Đề 3 Bài viết số 1 - Đề 4 Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự Miêu tả trong văn bản tự sự Bài viết số 2 - Đề 1 Bài viết số 2 - Đề 2 Bài viết số 2 - Đề 3 Bài viết số 2 - Đề 4 Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự Tập làm thơ tám chữ Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự Bài viết số 3 - Đề 1 Bài viết số 3 - Đề 2 Bài viết số 3 - Đề 3 Bài viết số 3 - Đề 4 Người kể chuyện trong văn bản tự sự Phép phân tích và tổng hợp Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống Cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống Bài viết số 5 - Đề 4 Bài viết số 5 - Đề 2 Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí Bài viết số 5 - Đề 1 Liên kết câu và liên kết đoạn văn Bài viết số 5 - Đề số 3 Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí Nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) Cách làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ Cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ Bài viết số 6 - Đề 1 Bài viết số 6 - Đề 2 Bài viết số 6 - Đề 3 Bài viết số 7 - Đề 1 Bài viết số 7 - Đề 2 Bài viết số 7 - Đề 3 Biên bản Hợp đồng