Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thừa Thiên Huế , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 24
Số lượng câu trả lời 72
Điểm GP 0
Điểm SP 35

Người theo dõi (6)

Phạm Ngọc Anh
Vũ Anh Quân
PHAN VĂN PHỤC
Đoàn Thị Lý

Đang theo dõi (4)