Bài 35. Ưu thế lai

Lê Anh Dũng

Vì sao tự thụ phấn bắt buộc và giao phối gần gây hiện tượng thoái hóa giống ở nhiều loài nhưng lại không gây ảnh hưởng ở một số loài khác?

BNg Baoo Trann
16 tháng 3 lúc 10:04

Vì chúng có một nguồn gen phong phú, gen có tính đa dạng và khi tự thụ sẽ không làm ảnh hưởng ở một số loài.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Thùy Thùy
Xem chi tiết
Nguyễn Quỳnh Nhật Hảo
Xem chi tiết
Anh Đào
Xem chi tiết
Hỏi đáp V/S
Xem chi tiết
Phạm Juny
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Nguyễn Thái Minh anh
Xem chi tiết
hoàng thiên
Xem chi tiết
OkeyMan
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)