Bài 27: Trái đất và các đới khí hậu

Minh Lệ

Vẽ, viết tên và tô màu các đới khí hậu vào sơ đồ theo gợi ý:

POP POP
25 tháng 5 lúc 15:54

Từ trên xuống dưới: Đới lạnh, đối ôn hoà, đới nóng, đới ôn hoà, đới lạnh

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết