Bài 27: Trái đất và các đới khí hậu

Minh Lệ

Cùng hát một bài hát về Trái Đất. Nêu một số thông tin về Trái Đất được nhắc tới trong lời bài hát.

Trái Đất này là của chúng mình

Bình luận (0)
Quoc Tran Anh Le
12 tháng 8 lúc 21:03

- Bài hát Trái đất này là của chúng mình.

- Một số thông tin về Trái Đất được nhắc tới trong lời bài hát:

+ Trái Đất là quả bóng xanh.

+ Bay lơ lửng giữa trời.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết