Bài 9. Nhật Bản

cao gia hung

Từ sự phát triển của kinh tế Nhật Bản, em hãy rút ra bài học cho bản thân?

santa
28 tháng 12 2020 lúc 17:07

Cần rút ra bài học này từ Nhật Bản, chú trọng đầu tư cho con người vì đầu tư cho con người là đầu tư có lãi nhất. Nguồn nhân lực có chất lượng là nhân tố tối quan trọng thúc đẩy đất nước phát triển về mọi mặt, đặc biệt là về kinh tế.

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Quỳnh Nhi
Xem chi tiết
06. Lê Lâm Gia Hân
Xem chi tiết
Trang Vũ
Xem chi tiết
Nguyễn Xuân Lâm
Xem chi tiết
Vũ Thanh Lương
Xem chi tiết
Thủy Tiên
Xem chi tiết
Thảo Vy Phạm Nguyễn
Xem chi tiết
Cẩm Anh
Xem chi tiết
ngocha_pham
Xem chi tiết