Bài 9. Nhật Bản

Trang Vũ

Từ kinh nghiệm phát triển của Nhật Bản với quá trình xây dựng và phát triển của VN hiện nay. Bài học kinh nghiệm rút ra từ sự phát triển của Nhật Bản?. Mn ơi giúp mk với ạ mk cần gấp mai mk thi r ạ😭😭

Minh Phương
7 tháng 1 lúc 15:26

*Tham khảo:

- Bài học quan trọng từ kinh nghiệm phát triển của Nhật Bản là sự chú trọng vào chất lượng, sự đổi mới và sự hợp tác giữa chính phủ, doanh nghiệp và người lao động. Nhật Bản cũng đã chứng minh rằng việc đầu tư vào giáo dục, nghiên cứu và phát triển công nghệ là yếu tố then chốt để đạt được sự phát triển bền vững. Việc học hỏi và áp dụng những bài học này có thể giúp Việt Nam phát triển một cách hiệu quả và bền vững hơn trong tương lai.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Quỳnh Nhi
Xem chi tiết
cao gia hung
Xem chi tiết
06. Lê Lâm Gia Hân
Xem chi tiết
Vũ Thanh Lương
Xem chi tiết
Nguyễn Văn Tài
Xem chi tiết
Nguyễn Xuân Lâm
Xem chi tiết
Nguyễn Quỳnh Như
Xem chi tiết
Thủy Tiên
Xem chi tiết
Novel
Xem chi tiết