Bài 2: Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp

Phục Thịnh

Từ các số 0, 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập đc bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số khác nhau sao cho luôn có mặt chữ số 4 hoặc chữ số 5 ở hàng nghìn

Vũ Thị Minh Ánh
22 tháng 11 lúc 8:05
Gọi số cần tìm có dạng \(\overline{abcd}\left(a\ne0\right)\).Vì chữ số 4 hoặc chữ số 5 luôn có mặt ở hàng nghìn do đó \(a\) có hai cách chọn.Mỗi cách chọn \(\overline{bcd}\) là một chỉnh hợp chập 3 của 5 phần tử. Do đó \(\overline{bcd}\) có \(A^3_5\) cách chọn.Vậy số các số lập được thỏa mãn yêu cầu đề bài là: \(2.A^3_5=120\) số.
Đọc tiếp
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
nguyễn hoàng nhật linh
Xem chi tiết
Đỗ Tuấn Vinh
Xem chi tiết
Nhật Nguyen
Xem chi tiết
Linh Nguyễn
Xem chi tiết
Lâm Ánh Yên
Xem chi tiết
Duy Đinh
Xem chi tiết
Tsurugi
Xem chi tiết
meo meo
Xem chi tiết
05.Nguyễn Xuân Bách 11A4
Xem chi tiết
Ngọc Nhã Uyên Hạ
Xem chi tiết