Luyện tập tổng hợp

Mộc Ly Tâm

_____TRỰC TIẾP-GIÁN TIẾP____

1''there is a new TV in my house'' said Minh

2. Mr Peter said''I like drinking coffee so much

3. they said''we are movingto our new house next month''

4 he said to her''you are my friend''

5 John said to his mother'' I don't know to do this exercise''

6 ''I had only some money left'' said Linh

7. ''I want my room to look nice at the festival''Mai said

8 ''you have to take at least two bottles fo water''he said

9. they said''we've just been given a gift''

10''Help me to this window''said trung

11.''please lend me your book'', Minh said to his sister

12.''can you turn down the radio?'' Miss jackson said to mary

13 ''you should practice E everyday''the teacher said

14 ''did you enjoy the party?'' he asked

15 ''will you come there?''linh said to me

16 ''where do they come from?''she said to me

17 ''how long have you been there'' mai asked me

18 ''what kind of sports do you like best?'' asked peter

19 ''when are you moving in?'' Mrs Smith asked me

20 he said ''would tou like some coffee?''

21 nam said to me''have some cold drink,will you?''

22 ''you should go to bed early'' said my mother

23 ''you had better not go out so often'' said my friends

24''how hot it is!'' he said

25 ''what a lovely house they have!'', said Mary

26 ''Don't leave the room''he said to them

27 ''Hurry up,Loan''they said

28 ''Please don't tell anyone what happened'' said them

29 ''will Tom be here tomorrow?'' she said

30 ''he said ''I was born in 1980''

31 He said '' If I were you, I wouldn't come here''

32 My teacher said'' the sun rise in the East''

33Mary said ''I wish I were a boy''

34 They say,''We will travel by air''

35 Hang has just said'' I am going to learn French''

#Mình đã cố gắng viết đề bài.....Mong các bạn giúp đỡ trong thời gian nhanh nhất vì mk cần rất gấp

#Cảm ơn

Hoaa
14 tháng 7 2019 lúc 8:44

_____TRỰC TIẾP-GIÁN TIẾP____

1''there is a new TV in my house'' said Minh

=>Minh said that there was a new TV in his house

2. Mr Peter said''I like drinking coffee so much

=>Mr Peter said that he liked drinking coffee so much

3. they said''we are movingto our new house next month''

=>They said that they were moving to their new house the following month

4 he said to her''you are my friend''

=>He told her that she was his friend

5 John said to his mother'' I don't know to do this exercise''

=>John told his mother that he didn't know to do that exercise

6 ''I had only some money left'' said Linh

=>Linh said that she had had only some money left

7. ''I want my room to look nice at the festival''Mai said

=>Mai said that she wanted her room to look nice at the festival

8 ''you have to take at least two bottles fo water''he said

=>He said to me that i had to take at least two bottles for water

9. they said''we've just been given a gift''

=>They said that they had just been given a gift

10''Help me to this window''said trung

=>Trung told me to help him to that window

11.''please lend me your book'', Minh said to his sister

=>Minh told his sister to lend him her book

12.''can you turn down the radio?'' Miss jackson said to mary

=>Miss Jackson told Mary to turn down the radio

13 ''you should practice E everyday''the teacher said

=>The teacher told me that i should practise E every day

14 ''did you enjoy the party?'' he asked

=>He asked me if i had enjoyed the party

15 ''will you come there?''linh said to me

=>Linh told me if i would come there

16 ''where do they come from?''she said to me

=>She asked me where they came from

17 ''how long have you been there'' mai asked me

=>Mai asked me how long i had been there

18 ''what kind of sports do you like best?'' asked peter

=>Peter asked me what kind of sports i liked best

19 ''when are you moving in?'' Mrs Smith asked me

=>Mrs Smith asked me when i was moving in

20 he said ''would tou like some coffee?''

=>He asked me to have some coffee

=>mỏi tay quá bn eiii

#Mình đã cố gắng viết đề bài.....Mong các bạn giúp đỡ trong thời gian nhanh nhất vì mk cần rất gấp

#Cảm ơn

Bình luận (1)
Mộc Ly Tâm
13 tháng 7 2019 lúc 21:43

Ai giúp tui với.....hic

Bình luận (0)
Mộc Ly Tâm
14 tháng 7 2019 lúc 8:10

@Vương Thi Thanh Hoa đây bạn ơi.....Mình đang cần gấp ạ..

Bình luận (0)
Ngố ngây ngô
14 tháng 7 2019 lúc 9:42

Bài tập này có chủ đề nên bạn chỉ cần tra công thức, sau đó học rồi áp dụng vào làm bài tập nhé. Bạn Hoa đã làm mẫu cho bạn 20 câu rồi đấy, bạn nên tự làm số còn lại sẽ tốt hơn nha

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Vinh Phan VN
Xem chi tiết
Không Tên
Xem chi tiết
Pé Monn
Xem chi tiết
Pé Monn
Xem chi tiết
Erza Scarlet
Xem chi tiết
Erza Scarlet
Xem chi tiết
Nguyễn Khoa Nguyên
Xem chi tiết
Ngọc Thảo Phạm
Xem chi tiết
Vương Thị Lan Anh
Xem chi tiết