Bài 16. Cơ năng

Mye My

Trong các vật sau đây, vật nào không có cơ năng ?

   A. Hòn bi nằm trên sàn nhà.

   B. Hòn bi lăn trên sàn nhà.

   C. Quả bóng đang nằm trên bàn.

   D. Quả bóng đang bay trên cao.

TV Cuber
18 tháng 3 2022 lúc 20:20

A

Bình luận (0)
Vũ Quang Huy
18 tháng 3 2022 lúc 20:20

a

Bình luận (0)
Paoo Nqoccc
18 tháng 3 2022 lúc 20:20

A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
ngân thùy
Xem chi tiết
Kim Anh Dương
Xem chi tiết
Gaming Aura
Xem chi tiết
Zeno007
Xem chi tiết
Nhi
Xem chi tiết
Bao An Nguyen Thien
Xem chi tiết
Tuyền Lê
Xem chi tiết
Nguyễn Phương
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Kim Dung
Xem chi tiết